page contents

Η σπίθα για τη νοοτροπία ανάπτυξης – Tom Katsioulas

Σε μια παγκόσμια αγορά, η καινοτομία παρέχει το καύσιμο για την αναπτυσσόμενη οικονομία, συντελώντας σε ταχύτατες αλλαγές στον επιχειρηματικό τομέα. Οι συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές, τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα και οι ιδέες- απομίμηση είναι πια ξεπερασμένες. Η επιχειρηματικότητα είναι πιο σημαντική από ποτέ, δίνοντας ώθηση για καινοτομία στις επιχειρήσεις με συνεχή ανάπτυξη. Αλλά ποια είναι η σπίθα για την ενεργοποίηση της συνεχούς ανάπτυξης; Αν είχατε τρεις επιχειρήσεις με την ίδια ιδέα, το ίδιο επιχειρηματικό μοντέλο και τους ίδιους πόρους, θα είχαν όλες διαφορετικό επίπεδο επιτυχίας: μέτρια, απίστευτη ή αποτυχία. Ποια είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ τους; Σύμφωνα με την εμπειρία μου, είναι η νοοτροπία ανάπτυξης.

Ξεκινώντας από τη Silicon Valley, βοήθησα αρκετούς επιχειρηματίες και νεοσύστατες εταιρείες από ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην παγκόσμια αγορά. Έφερα ελληνικές εταιρείες σε τοπικά «εκκολαπτήρια», σεμινάρια, εργαστήρια και φόρουμ εκκίνησης που διδάσκουν στους επιχειρηματίες πώς να αποκτήσουν νοοτροπία ανάπτυξης. Και συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει μία συνταγή που να ταιριάζει σε κάθε πολιτισμό, και ιδιαίτερα σε εμάς τους Έλληνες. Είμαστε ιδιαίτερα δημιουργικοί, πολυδιάστατοι, και επιθυμούμε να κάνουμε τα πράγματα με τον δικό μας τρόπο. Συγκεντρώνουμε και συνθέτουμε πληροφορίες μέσω της αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό σύνολο, συνήθεια που έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική αγορά. Και καινοτομούμε, συνδέοντας τους κλάδους όλων των τομέων. Ευτυχώς, η πολυπολιτισμική μας κουλτούρα είναι το κλειδί για την επιτυχία στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, σε αντίθεση με το παλιό ρητό «πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης». Συνεπώς διαθέτουμε τα θεμέλια για την επινόηση σημαντικών επιχειρηματικών ιδεών. Αυτό που μας λείπει είναι η νοοτροπία ανάπτυξης.

Οι Έλληνες διαθέτουμε τα θεμέλια για την επινόηση σημαντικών επιχειρηματικών ιδεών. Αυτό που μας λείπει είναι η νοοτροπία ανάπτυξης.

Και αυτή τη νοοτροπία ανάπτυξης φέρνει το Mindspark στην Ελλάδα! Το Mindspark παρέχει μια μοναδική συνταγή νοοτροπίας ανάπτυξης, προσαρμοσμένη στην καινοτόμο κουλτούρα μας. Μια κουλτούρα που συχνά εμποδίζεται από την καθημερινή επιβίωση, τη γραφειοκρατία και την περιορισμένη επιχειρηματική εμπειρία των παγκόσμιων αγορών. Εμπειρία που δεν μπορεί κανείς να απο – κτήσει από τα βιβλία, παρά μόνο από το «ήμουν εκεί, έκανα αυτό!» Το Mindspark χρησιμοποιεί σύγχρονες ψυχολογικές μεθόδους ως καταλύτες αλλαγής της μετάβασης του κοινού από μια παγιω – μένη νοοτροπία σε νοοτροπία ανάπτυξης. Το κοινό διέρχεται από τρεις φάσεις, σχεδιασμένες να διαφοροποιήσουν το σύστημα των πεποιθήσεων σε νέα επίπεδα εμπιστοσύνης:

  • Η πρώτη φάση έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει νέες ιδέες.
  • Η δεύτερη φάση δημιουργεί ένα περιβάλλον «μοιράσματος» ως έναυσμα δημιουργίας.
  • Η τρίτη φάση συνδέει τη νέα γνώση με προηγούμενες πεποιθή – σεις, για να διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες.

Το Mindspark χρησιμοποιεί σύγχρονες ψυχολογικές μεθόδους ως καταλύτες αλλαγής της μετάβασης του κοινού από μια παγιωμένη νοοτροπία σε νοοτροπία ανάπτυξης.

Πριν από λίγο καιρό, η ψυχολόγος του πανεπιστημίου του Stanford Carol Dweck διατύπωσε πρώτη την άποψη για τη νο – οτροπία που διαχωρίζει εκείνους που αποτυγχάνουν από αυτούς που πετυχαίνουν. Μετά από εκτεταμένη έρευνα ανέπτυξε την ιδέα μιας παγιωμένης νοοτροπίας έναντι μιας νοοτροπίας ανάπτυξης. Η νοοτροπία ανάπτυξης υπερβαίνει τη σκληρή εργασία ή την προ – σπάθεια βελτίωσης του ίδιου πράγματος. Εξελίσσεται συνεχώς, απορροφά την εμπειρία, βελτιώνει την ιδέα, ρισκάρει, δεν σταματά ποτέ να αναπτύσσεται και εκμεταλλεύεται την αποτυχία, ώστε να ανεβάσει την ιδέα σε υψηλότερο επίπεδο. Το Mindspark παρέχει τα θεμελιώδη στοιχεία για την ελληνική εκδοχή της συνταγής της Carol Dweck! Είναι μοναδικό και δια – φορετικό, καθώς στοχεύει να προκαλέσει και να εξελίξει τη νοο – τροπία του κοινού μέσω μιας εμπειρίας αφύπνισης, η οποία περνά από συγκεκριμένα στάδια του μυαλού: το στάδιο της αναγνώρισης, της αμφιβολίας, της απομυθοποίησης, της αντικατάστασης, της αλλαγής και της στάσης απέναντι στην ανάπτυξη. Το Mindspark είναι προσαρμοσμένο στο ελληνικό σύστημα πολιτισμού και πεποιθήσεων. Αυτό ακριβώς χρειάζεται για να πετύχει η Ελλάδα σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά, αλλά σε ευρύτερη κλίμακα…

Πηγή: Περιοδικό Exposed, τέυχος 7, Σεπτέμβριος 2018 (accessed 1 Aug 2019): https://issuu.com/helexpo/docs/exposed-n7-100pageslow)

MindBridge to Scale Explore Greek entrepreneurship bridges in global markets

1. Explore Greek entrepreneurship bridges in global markets:

2. Pick your targets, pitch your plan, get feedback and refine your plan

3. Attract experienced minds and cash to expand your business globally

_________________

*Πηγή: Κεντρική ομιλία στο Mindspark USA TIF Helexpo (video παρακάτω)

MindSpark, MindSet, MindBridge: 3 Stages for Growth Tom Katsioulas